Traprenovatie-Offerte.com

Vraag eenvoudig een traprenovatie offerte aan bij meerdere traprenovatie-specialisten.

Privacy

Persoonsgegevens

Uw bedrijf zal persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst of ten behoeve van deelname aan speciale acties. De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor Uw bedrijf. Bij de verwerking van de persoonsgegevens worden de wettelijke bepalingen omtrent bescherming van persoonsgegevens in acht genomen.

Wij kunnen persoonsgegevens opnemen in ons bestand. Uw bedrijf gebruikt de (niet-elektronische) gegevens ter uitvoering van de overeenkomst die de betrokkene met Uw bedrijf heeft (waaronder begrepen maar niet beperkt tot abonnementsovereenkomsten, spelovereenkomsten en deelnameovereenkomsten), om de betrokkene te informeren over interessante acties, producten of diensten van Uw bedrijf , haar partners (sponsoren en adverteerders) of zorgvuldig geselecteerde bedrijven en om de betrokkene vragen te stellen over de producten en diensten van Uw bedrijf. De betrokkene heeft het recht zich tegen direct marketing of verstrekking van diens persoonsgegevens aan derden te verzetten. De betrokkene kan daartoe contact met ons opnemen d.m.v. de vermelde contactgegevens op deze website. Voor toezending van informatie met gebruikmaking van elektronische gegevens, zal Uw bedrijf te allen tijde óf de uitdrukkelijke toestemming (“opt-in”) van de betrokkene verkrijgen óf dit zal geschieden in het kader van gelijksoortige diensten van Uw bedrijf waarbij de mogelijkheid zal worden geboden bezwaar aan te tekenen tegen de toezending (“opt-out”).

De betrokkene heeft het recht ons te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren, indien u hier gebruik van wilt maken kunt u contact met ons opnemen d.m.v. de vermelde contactgegevens op deze website.

Bezoekersgegevens

Via onze website kunnen wij algemene bezoekersgegevens verzamelen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om aantallen bezoekers en het aantal klikken op bepaalde pagina’s. Daarnaast kunnen wij in bepaalde gevallen automatisch (dus niet via registratie) informatie verzamelen, die niet persoonlijk identificeerbaar is. Voorbeelden van dit soort informatie zijn onder meer het type browser dat gebruikt wordt en de wijze waarop men surft, zogenaamde “cookies”. Cookies kunnen via de eigen browser worden uitgeschakeld. De verzamelde gegevens en informatie kunnen voor algemeen onderzoek worden gebruikt en zijn geanonimiseerd.

Wijzigingen privacy verklaring

Uw bedrijf heeft het recht deze privacy verklaring te wijzigen. U kunt altijd de laatste versie inzien door te klikken op de link “privacy”. Wij raden u aan om regelmatig de privacy verklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.


Vraag eenvoudig een offerte aan

Vul onderstaande gegevens zo compleet mogelijk in en ontvang meerdere offertes voor uw traprenovatie.

Uw Naam*
Adres
Plaats
Uw telefoonnummer*
Uw e-mailadres*
Soort / Model van uw Trap*
Hoeveel treden heeft uw trap?*
Draaiing van uw trap
Montagewijze
Eventuele overige bijzonderheden
CAPTCHAType deze tekenreeks over om te controleren of u wel mens bent.
Klik voor een andere CAPTCHA
captcha

Traprenovatie-Offerte.com vraagt voor u meerdere offertes aan bij meerdere traprenovatiebedrijven.